بورس۲۴
1401/01/31
11:04
«قشهد» سود ۱۴۴۲ ریالی محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شهد صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه خود را منتشر کرد.

«قشهد» سود 1442 ریالی محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شهد صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت شهد در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۱۴۴۲ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴۲ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۲۶ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است.


قشهد
انتهای خبر

0
0