کانال بترانس
1399/09/18
09:31
حمایت های شاخص 1480تا 1500 می‌باشد. حمایت دیگر شاخص سطح پایین ابر می‌بشد.

حمایت های شاخص ۱۴۸۰تا ۱۵۰۰ می‌باشد.


حمایت دیگر شاخص سطح پایین ابر می‌بشد.انتهای خبر

0
0