اسمارت بورس
1399/08/18
12:09
#شدوص در مهرماه ٢٨۴,٠٣۵ میلیون ريال فروش داشته تا در 7 ماه سال 99 مبلغ ١,۶٩٩,۴۵٧ میلیون ريال را ثبت کند . این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13.5...

#شدوص در مهرماه ۲۸۴,۰۳۵ میلیون ریال فروش داشته تا در ۷ ماه سال ۹۹ مبلغ ۱,۶۹۹,۴۵۷ میلیون ریال را ثبت کند . این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳.۵۸٪ رشد داشته است . 🌀


انتهای خبر

0
0