دی تحلیل
1399/09/23
10:48
#درگاه_بانکی #صندوق_ارزش_آفرینان_دی 👩‍💻🧑‍💻ثبت در خواست صدور واحدهای صندوق #ارزش_آفرینان_دی بدون مراجعه حضوری از طریق درگاه بانکی 1️⃣ درخواست صدور...

#درگاه_بانکی


#صندوق_ارزش_آفرینان_دی👩💻🧑💻 ثبت در خواست صدور واحدهای صندوق #ارزش_آفرینان_دی بدون مراجعه حضوری از طریق درگاه بانکی۱️⃣ درخواست صدور به صورت اتوماتیک در صندوق ثبت می شود و نیاز به ثبت دستی صدور توسط سرمایه گذار نیست.۲️⃣ حداکثر مبلغ قابل واریز از هر کارت بانکی در هر روز، پانصد میلیون ریال و برای هر کد ملی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال از کارت های مختلف است.۳️⃣ با توجه به اینکه مبالغ واریزی مشتری در روز کاری بعد با صندوق تسویه می شود، لذا درخواست های صدور از طریق درگاه نیز در روز کاری بعد از واریز مشتری در صندوق ثبت و تایید می شود، تسویه وجوه واریزی از طریق درگاه توسط بانک مرکزی انجام می شود و خارج از اختیارات و کنترل صندوق ها می باشد.۴️⃣ درخواست صدور ثبت شده در روز قبل از تعطیلات، به اولین روز کاری بعد از تعطیلات منتقل خواهد شد.💻📲 برای صدور از طریق درگاه بانکی صندوق ارزش آفرینان دی از طریق لینک اقدام فرمایید. 👇https://aadf.irbrokersite.ir/Customer/Login💳 امکان پرداخت با تمامی کارت‌های عضو شتاب وجود دارد

انتهای خبر

0
0