پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
15:46
♦️تاج: موضوع حذف ایران از جام جهانی قطر بی اساس است 🔹مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت: به شایعات مطرح شده در خصوص حذف تیم ملی فوتبال کشور ا...

♦️تاج: موضوع حذف ایران از جام جهانی قطر بی اساس است🔹مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت: به شایعات مطرح شده در خصوص حذف تیم ملی فوتبال کشور از جام جهانی قطر توجه نخواهیم کرد چراکه یک موضوع بی اساس است.جزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۷U


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0