بتاسهم
1399/11/12
22:54
همتی:اقتصاد کشور ما تابع نرخ ارز است. مراقبت میکنیم تولید داخلی آسیب نبیند . صنایع مختلف مثل لوازم خانگی خوب کار میکند. ما شرایط سخت را پشت سر گذاش...

همتی:اقتصاد کشور ما تابع نرخ ارز است. مراقبت میکنیم تولید داخلی آسیب نبیند . صنایع مختلف مثل لوازم خانگی خوب کار میکند. ما شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم .


انتهای خبر

0
0