همفکران
1401/05/31
16:28
#کدال #افزایش_سرمایه #کرازی 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي درصد افزای...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#کرازی📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی


درصد افزایش سرمایه: ۲۵٪محل تامین افزایش سرمایه: محل سود انباشته


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0