بورس پرس
1401/01/28
08:58
مجوز افزایش سرمایه سه شرکت از سود انباشته و مطالبات و آورده صادر شد

سه شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۷۳ ، ۶۷ و ۱۰۰ درصدی را از دو محل سود و مطالبات و آورده گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سه شرکت کارخانجات داروپخش ، سرمایه گذاری ساختمان نوین و اعتباری ملل به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۷۳ ، ۶۷ و ۱۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


براین اساس، "دارو" سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۲۶۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف اجرای طرح توسعه می شود.


همچنین سرمایه فعلی "وثنو" از ۱۵۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان می رسد. ۵۸.۹ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۴۱ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به ا صلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه گذاری ها شود.


"وملل" هم سرمایه فعلی را از هزار به دو هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این موسسه فرابورسی از محل آورده نقدی سهامداران و برای ا رتقای وضعیت موسسه به بانک، اصلاح ساختار مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه اعمال می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0