کارگزاری آبان
1399/10/07
12:55
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.02 میلیارد سهم خساپا 999.7 میلیون سهم وتجارت 631.1 میلیون سهم خگستر 502.5 میلیون سهم وپارس 426 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۰۲ میلیارد سهم


خساپا ۹۹۹.۷ میلیون سهم


وتجارت ۶۳۱.۱ میلیون سهم


خگستر ۵۰۲.۵ میلیون سهم


وپارس ۴۲۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0