دنیای اقتصاد
1399/11/11
07:00
گارانتی اقتصادی«صلح هرمز» ❓تقابل در منطقه خلیج فارس را چگونه می‌توان به تعامل تبدیل کرد؟ ⭕️ تلاش‌ها برای احیای برجام آغاز شده است. اما تجربه دوره...

گارانتی اقتصادی«صلح هرمز»❓تقابل در منطقه خلیج فارس را چگونه می‌توان به تعامل تبدیل کرد؟⭕️ تلاش‌ها برای احیای برجام آغاز شده است. اما تجربه دوره اول برجام نشان داد مدیریت متغیرهای تهدیدکننده برجام، یک ضرورت محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین این متغیرها چگونگی تعامل با کشورهای منطقه خلیج‌فارس است.⭕️ ایران در سال‌های گذشته، طرح «صلح هرمز» را به‌عنوان یک مدل تعامل با همسایگان ارایه کرده است؛ اما موضوعی که می‌تواند این تعامل را تضمین کند، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است. در جغرافیایی که توسعه اقتصادی منطقه‌ای یک هدف مشترک به شمار می‌آید، به مرور تنش‌های سیاسی کنترل می‌شود.⭕️ با توجه به ضرورت گذر از اقتصاد نفتی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز از گفت‌وگوهای اقتصادی استقبال خواهند کرد. در حال حاضر، تمام کشورهای در حال توسعه، اولویت اصلی خود را تجارت‌های درون‌منطقه‌ای قرار داده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیش از ۵۹درصد کل تجارت در آسیا و ۶۹درصد تجارت در اروپا با کشورهای هم‌قاره‌ای انجام می‌شود.🌍 «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی مدل‌های همکاری منطقه‌ای، شرط توفیق طرح «صلح هرمز» را تشریح کرده است👇کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/۸۱۷۵۱۳انتهای خبر

0
0