بتاسهم
1401/05/30
12:51
ارزش کل معاملات امروز بازار 15.884 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 2788 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل م...

ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۵.۸۸۴ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۲۷۸۸ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.


انتهای خبر

0
0