کدال۳۶۰
1401/06/02
15:58
#هامرز_بازار اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز ▪️ شرکت ...

#هامرز_بازار


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
▪️ شرکت اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «هامرز بازار» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۶,۱۳۶ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۵۹:۴۸ (۹۲۸۲۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0