همفکران
1401/03/17
10:45
#کدال #شفاف_سازی #قثابت 📌تغيير در نرخ خدمات طبق نامه شماره 1401062 دریافتی از انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر به نقل از بخشنامه شماره 0206711...

#کدال


#شفاف_سازی


#قثابت📌تغییر در نرخ خدماتطبق نامه شماره ۱۴۰۱۰۶۲ دریافتی از انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر به نقل از بخشنامه شماره ۰۲۰۶۷۱۱ اخذ شده از وزارت جهاد و کشاورزی کمک کرایه حمل چغندر از ۱.۰۰۰ ریال به ۴.۰۰۰ ریال افزایش یافته است که با توجه به نرخ خرید ۱۷.۰۰۰ ریالی چغندر در مجموع از ۱۸.۰۰۰ ریال به ۲۲.۰۰۰ ریال افزایش پیدا نموده است.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0