مدت: 30 ثانیهحجم: 1.2 مگابایت
نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/11
22:20
#طنز جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: برای اوضاع اقتصادی دعا کنید

#طنز


جهانگیری معاون اول رییس جمهور: برای اوضاع اقتصادی دعا کنیدانتهای خبر

0
0