تحلیلگران بازار سرمایه
1399/11/08
10:19
خبرهایی در راه است... 🔹بعد از تغییرات صورت گرفته در راس سازمان بورس و با توجه به شرایط بنیادی و گزارش میاندوره ای و ماهانه خوب در شرکت ها و شرایط ...

خبرهایی در راه است...🔹بعد از تغییرات صورت گرفته در راس سازمان بورس و با توجه به شرایط بنیادی و گزارش میاندوره ای و ماهانه خوب در شرکت ها و شرایط سود آوری و ثبات نسبی نرخ ارز ، سیاست همچنان بر مبنای حمایت همه جانبه و قوی از بازار برنامه ریزی میشود و طبق اخبار رسیده به زودی نقدینگی قوی و جدید از سوی صندوق های توسعه و تثبیت برای حمایت از بازار شکل میگیرد . نوع اردرهای فعلی ۱۰ میلیونی در اکثر سهم ها مقدمه ای بر این رویداد است...


_بتا سهم

انتهای خبر

0
0