کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
07:52
#کروی روند قیمت 10 ساله هر سهم #کروی - قیمت سهم طی سه ماه از 6700 تومان به 2600 تومان افت کرده است. -بازدهی ریالی از ابتدای سال : 69% -بازدهی دلا...

#کرویروند قیمت ۱۰ ساله هر سهم #کروی


- قیمت سهم طی سه ماه از ۶۷۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان افت کرده است.-بازدهی ریالی از ابتدای سال : ۶۹٪


-بازدهی دلاری از ابتدای سال : منفی ۵۰٪


-افت از سقف تاریخی : منفی ۶۳٪


-افت دلاری از سقف تاریخی : منفی ۶۶٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0