آواتحلیل
1399/10/29
12:30
#بررسی_گزارش_کدال #کیسون 📌کیسون در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۸۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۷۰% افزایش داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال


#کیسون📌کیسون در دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۸۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۷۰٪ افزایش داشته است.انتهای خبر

0
0