ایچیموکو و الیوت
1399/08/23
12:57
✔️دیدار جو #بایدن با شیخ احمد حمود نماینده جمهوری اسلامی ایران در مرکز اسلامی دیربورن میشیگان آمریکا در شهریور 99 ...

✔️دیدار جو #بایدن با شیخ احمد حمود نماینده جمهوری اسلامی ایران در مرکز اسلامی دیربورن میشیگان آمریکا در شهریور ۹۹ (( در سیاست،پدیده تصادفی نداریم. ))انتهای خبر

0
0