اقتصاد نیوز
1401/03/04
14:56
🔴وزارت بهداشت دیگر واکسن داخلی خریداری نخواهد کرد.

🔴وزارت بهداشت دیگر واکسن داخلی خریداری نخواهد کرد.انتهای خبر

0
0