آواتحلیل
1399/10/06
17:08
#بررسی_گزارش_کدال #غگلپا 📌 غگلپا در آذر ماه حدود ۶۶ میلیارد تومان فروش داشت. فروش مهر و آبان به ترتیب ۶۳ و ۶۴ میلیارد تومان بود. جمع فروش دوره ن...

#بررسی_گزارش_کدال #غگلپا📌 غگلپا در آذر ماه حدود ۶۶ میلیارد تومان فروش داشت. فروش مهر و آبان به ترتیب ۶۳ و ۶۴ میلیارد تومان بود. جمع فروش دوره نه ماهه شرکت در سال جاری ۴۳۳ میلیارد تومان بوده که رشد ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

انتهای خبر

0
0