وارن بافت
1401/03/19
10:27
خبرگزاری Responsible Statecraft 🔹 قطعنامه شورای حکام پرونده ایران را به شورا امنیت ارجاع نمی دهد. 🔹 قطعنامه شورای حکام بر راه حل سیاسی تاکید دارد....

خبرگزاری Responsible Statecraft🔹


قطعنامه شورای حکام پرونده ایران را به شورا امنیت ارجاع نمی دهد.


🔹


قطعنامه شورای حکام بر راه حل سیاسی تاکید دارد.


🔹


هدف استراتژیک قطعنامه شورای حکام هنوز بازگشت به و احیا برجام است.


خاویر سولانا، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا، از انفعال دولت بایدن در خصوص احیا برجام انتقاد کرد.


اتحادیه اروپا در حال لابی کردن با واشگنتن هستند تا بتواند نام سپاه پاسداران را از تحریم خارج کنند.


با توجه به جنگ اکراین، اتحادیه اروپا تلاش دارد نفت و گاز ایران را به اروپا بیاورد تا از وابستگی خود به منابع روسیه کاهش دهد.


اتحادیه اروپا تلاش دارد برجام دوباره احیا شود تا امنیت انرژی در اروپا بیشتر از قبل شود.انتهای خبر

0
0