حسین زمانی
1399/10/07
10:10
📊 تحلیل نماد: بنو ⚙️ صنعت: بیمه 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل: درحال نزدیک شدن به حمایت استاتیک و محدوده حمایتی خطوط چیکو اسپن ...

📊 تحلیل نماد: بنو⚙️ صنعت: بیمه🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل: درحال نزدیک شدن به حمایت استاتیک و محدوده حمایتی خطوط چیکو اسپن می‌باشد همراه با حجم معاملات نسبتا بالا.

انتهای خبر

0
0