بولتن اقتصادی
1400/05/29
14:59
رئیس جمهور : آموزش حضوری در مدارس تا تمهید زیرساخت‌های بهداشتی لازم به تعویق خواهد افتاد.

رئیس جمهور : آموزش حضوری در مدارس تا تمهید زیرساخت‌های بهداشتی لازم به تعویق خواهد افتاد.


انتهای خبر

0
0