بتاسهم
1399/09/30
17:53
#قرن افزایش سرمایه میدهد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پديده شيمي قرن درصد افزایش سرمایه: 100 درصد محل تا...

#قرن افزایش سرمایه میدهد


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پدیده شیمی قرن


درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد


محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیانتهای خبر

0
0