بورس پرس
1401/01/27
09:52
زیرمجموعه تاصیکو بعد از رشد ۵۰ درصدی قیمت سهام ملزم به توضیح شد

زیرمجموعه سرمایه گذاری صدر تامین به دلیل نوسان مثبت بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام با توقف نماد روبرو و ملزم به افشای اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت فرآورده های نسوز ایران با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در بورس حضور دارد به علت نوسان مثبت بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام با توقف نماد روبرو و ملزم به افشای اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در سامانه تدان شد.


بر این اساس در صورت عدم ارسال پاسخ یا ارایه پاسخ ناقص توسط ناشر، بورس عدم پاسخگویی ناشر را به عموم افشا می کند .


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0