سهم گلچین
1399/08/11
17:57
قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش 7199 ریالی، بر اساس نرخ ارز 253226 ریال اعلام شد.

قیمت جدید پایه محصولات پتروشیمی با افزایش ۷۱۹۹ ریالی، بر اساس نرخ ارز ۲۵۳۲۲۶ ریال اعلام شد.


انتهای خبر

0
0