کارگزاری آبان
1399/10/08
10:59
📊#دی اطلاعیه 99/10/08 *بانک دی* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#دی


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۰۸


*بانک دی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0