کارگزاری آبان
1401/03/01
15:58
📊#وتجارت اطلاعیه 1401/03/01 *بانک تجارت* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع مز...

📊#وتجارت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*بانک تجارت*


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مزایده: واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت


شرح موضوع مزایده و فرآیند آن: در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به آگهی مزایده منتشره برای واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه این بانک در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱، مزایده مذکور برگزار گردید و فاقد متقاضی بوده است.


دلایل عدم حصول نتیجه:مزایده فاقد متقاضی خرید بوده است.
انتهای خبر

0
0