ذره‌بین بازار
1399/09/18
08:28
نقشه ذهنی مهندس وحید زحمت طراحی کشیدن درود ...

نقشه ذهنی مهندس وحید زحمت طراحی کشیدن درود بر شرف این دوستمون تقریبا دوره ورودش یک ساله ولی دوره علمش ۱۰ سال درود بر تو همیشه برای من مثال زدنی هستی درود بر توانتهای خبر

0
0