کافه بورس
1399/09/16
10:51
فولاد در حال شکست مقاومت .. کویر بازگشایی می‌شود . تقاضای قوی

فولاد در حال شکست مقاومت ..


کویر بازگشایی می‌شود . تقاضای قویانتهای خبر

0
0