نوآوران امین
1401/03/08
09:29
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به...

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۴/۳۱⭕️کاهش (۷۳.۴۵) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۴۷.۱۴ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۲۲۸.۱۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0