کارگزاری آبان
1401/05/31
16:18
📊#وآرین اطلاعیه 1401/05/31 *توسعه اقتصادی آرین* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه نهایی دعوی له شرکت انرژی گستر جم- گروه ب) منت...

📊#وآرین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*توسعه اقتصادی آرین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه نهایی دعوی له شرکت انرژی گستر جم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح رویداد:احترما پیرو اطلاعیه منتشره شرکت سرمایه گذاری نیرو در سامانه کدال مورخ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ، به اطلاع می رساند پس از اعتراض بانک مرکزی پرونده به شعبه ۵ تجدید نظر دیوان ارجاع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شعبه تجدید نظر، اعتراض بانک مرکزی را رد نموده و بدین ترتیب دادنامه بدوی قطعیت یافت.
انتهای خبر

0
0