حامیان بورس ایران
1399/10/28
22:46
🔸نمودار نسبت شاخص گروه خودرو به گروه فلزات در تایم فریم هفتگی از کنج مثلث رو به بالا خارج شده است 🔸 یعنی منبعد بازدهی گروه #خودرویی بهتر و بیشتر ا...

🔸نمودار نسبت شاخص گروه خودرو به گروه فلزات در تایم فریم هفتگی از کنج مثلث رو به بالا خارج شده است🔸 یعنی منبعد بازدهی گروه #خودرویی بهتر و بیشتر از گروه فلزات خواهد بود و شاهد برتری نسبی گروه خودرویی خواهیم بود.🔸 این نمودار نیز مهر تاییدی بر سناریوی پیشتازی سهام ریالی نسبت به سهام دلاری در افق پیش روی بورس است.انتهای خبر

0
0