بورس۲۴
1400/12/28
20:14
آمار تلخ از بورس ۱۴۰۰

حقیقی ها در مجموع حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند...

آمار تلخ از بورس 1400

بورس۲۴ : در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش کل معاملات خرد بازار سرمایه به بیش از ۱،۰۵۸،۷۰۳ میلیارد تومان رسید.


حقیقی ها در مجموع حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.


آن ها همچنین حدود ۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه های خود را از صندوق های با درآمد ثابت بازار بیرون کشیدند.


در طول سال ۱۴۰۰ روند کلی شاخص کل تقریبا رو به بالا بود و بیش از ۵ درصد رشد کرد اما روند کلی شاخص هموزن منفی بود و افت حدود ۲۱ درصدی را متحمل شد.


شاخص کل کار خود را از محدوده یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد آغاز کرد و در پایانی ترین روز سال به ارتفاع یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد رسید.


شاخص هموزن از محدوده ۴۳۹ هزار واحد به محدوده ۳۴۸ هزار واحد کاهش داشت.


سقف شاخص در سال ۱۴۰۰ ارتفاع یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد بود و کف آن به محدوده یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید.


طی یکسال اخیر در مجموع ۴ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در بازار معامله شد که بیش از ۹۳ درصد از آن به معاملات عملیات بازار باز (ریپوی بانک مرکزی) برای تعیین دالان نرخ سود بین بانکی مربوط می شد.


از این مقدار بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت فروخته شد که حدود ۷۰ همت آن در دولت سیزدهم عرضه شد.


در سال ۱۴۰۰ هشتاد و پنج درصد از صنایع و سه چهارم سهم های بازار متحمل ریزش قیمت شدند و کمتر از ۲۵ درصد از سهم ها بازدهی مثبت داشتند.


صنایع فعالیت های سرگرمی، محصولات چوبی و محصولات کامپیوتری در صدر بیشترین بازدهی منفی قرار گرفتند.


از بین سهم ها شلعاب، حاریا، خزر، سفاسی، غویتا، کپشیر، غفارس، تپکو، سنیر، کتوکا، غدام، وگستر، شپارس، تکنو، وهنر، کدما، ثالوند، ولانا، سکارون، حآسا، مساپا، وسدید، ثقزوی، سدور، شسینا، توریل، ولراز، وجامی و غگلستا بیشترین ریزش قیمت را متحمل شدند.


بازدهی این سهم ها در سال ۱۴۰۰ بین ۷۰ تا ۸۲ درصد منفی بود.


اما صنایع استخراج کانه های فلزی، بیمه ای و شیمیایی بیشترین رشد ارزش را تجربه کردند.


صنعت استخراج کانه های فلزی ۳۵ درصد، بیمه ۲۰ درصد و شیمیایی ۱۹ درصد بازدهی مثبت کسب کردند. فجوش، غناب، پارتین، فبستم، باران، وسالت، خبنیان، کایتا، کباده، پشاهن، توسن، شرنگی، سپید، شتراهن، وفتخار، ولکار، حگردش، نوآور و فنفت خود را در لیست پربازده ترین سهم های ۱۴۰۰ جای دادند.


وضعیت اوراق دولتی در سال 1400
ارزش معاملات بورس در 1400
بازدهی صنایع بورس در 1400
بیشترین رشد سهم ها در سال 1400
انتهای خبر

0
0