کدال۳۶۰
1401/02/10
12:05
#حآفرین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 467,...

#حآفرین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)



▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۶۷,۲۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۴٪ افزایش داشته است.



▪️«حآفرین» با سرمایه ثبت شده ۷,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۴۹۴,۴۴۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۴٪ رشد داشته است.



۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۲:۰۵:۳۲ (۸۷۶۵۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0