اقتصاد آنلاین
1400/07/10
12:40
سبقت صندوق طلا از نقره در معاملات آتی

در هفته منتهی به ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس کالای ایران ۱۴۹ هزار و ۲۲۰ قرارداد آتی به ارزش ۳۴۶۳ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال منعقد شد که جابه جایی رتبه دوم و سوم حجم معاملات میان قرارداد آتی نقره و صندوق طلا از نکات جالب توجه هفته گذشته بود؛ زعفران نگین کماکان صدرنشین این بازار است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، معاملات قراردادهای آتی بورس کالای ایران بر پایه دارایی های زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، نقره و صندوق طلا فعال است که در جریان معاملات هفته گذشته ۱۳۸ هزار و ۶۵۷ قرارداد آتی زعفران نگین بر پایه دو دوره تحویل آبان و دی ماه امسال در حالی منعقد شد که ارزش حدود ۲۹۴۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریالی در بازار مشتقه بورس کالا به ثبت رسید. زعفران به لحاظ حجم و ارزش معاملات صدرنشین بازار مشتقه بورس کالای ایران بود.


انعقاد ۲۷۳۳ قرارداد آتی زعفران پوشال نیز ارزش ۳۹ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریالی را در یک سررسید آبان ماه در پی داشت.


همچنین ۴۵۸۲ قرارداد آتی صندوق طلای در سه سررسید مهر، آبان و آذر ماه امسال به ارزش ۴۰۸ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال منعقد شد تا این دارایی پایه از نظر حجم و ارزش معاملات در رتبه دوم بازار قرار گیرد.


معامله گران ۳۲۱۸ قرارداد آتی نقره را نیز برای تحویل در سه سررسید مهر، آبان و آذر ماه در حالی منعقد کردند که ارزش بیش از ۶۸ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریالی را به ثبت رساندند.


۲۴ قرارداد آتی زیره سبز تحویل مهر ماه سال جاری نیز به ارزش نزدیک به ۱.۹ میلیارد ریال در بازار منعقد شد. در جریان معاملات هفته گذشته، ۶ قرارداد آتی پسته سررسید مهر ماه امسال منعقد شد تا ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد ریالی در بازار ثبت شود.


27423
انتهای خبر

0
0