نوآوران امین
1399/08/10
23:51
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (#شاراک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزای...

پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (#شاراک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۲.۸۶ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۵۶.۲ درصدی فروش مهر ۱۳۹۹ در مقایسه با مهر ۱۳۹۸


✅رشد ۲۲.۳۸ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0