تکسهم ۹۸
1401/03/02
20:06
ایران خودرو و سایپا هنوز ارزش‌گذاری نشده اند قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی: 🔹️برای ارزش گذاری نهایی ایران خودرو و سایپا باید تامین سرمایه ها ...

ایران خودرو و سایپا هنوز ارزش‌گذاری نشده اندقربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی:🔹️برای ارزش گذاری نهایی ایران خودرو و سایپا باید تامین سرمایه ها و ارزش گذاری اضافه ارزش بلوکی انجام و به قیمت تابلو اضافه شود.


🔹️این دو سهام، سهام ارزنده‌ای روی تابلو هستند و اگر ارزش‌هایی توسط اشخاص اعلام شده، صرفا تخمین شخصی بوده است.🔹️ارزش سهام این دو شرکت خیلی بیشتر از قیمتی است که روی تابلوست و با مصوبه هیات واگذاری، ارزش نهایی تعیین می‌شود./باشگاه خبرنگارانانتهای خبر

0
0