نبسا
1399/08/12
12:46
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/12" سایر گروهها 28% | خودرو 28% بانكها 13% | شيميايي 11% فلزات اساسي 10% | ...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲"


سایر گروهها ۲۸٪ | خودرو ۲۸٪


بانکها ۱۳٪ | شیمیایی ۱۱٪


فلزات اساسی ۱۰٪ | فراورده نفتی ۴٪


کاشی و سرامیک ۳٪ | انبوه سازی ۳٪

انتهای خبر

0
0