کارگزاری آبان
1399/08/24
10:57
📈برقی ها نیز با افزایش تقاضا همراه اند.#مبين٬ #بفجر٬ #بمپنا٬ #بجهرم و #بگيلان نمادهای مورد توجه گروه اند.#بزاگرس پر عرضه داد و ستد می شود.#ونيرو و ...

📈برقی ها نیز با افزایش تقاضا همراه اند.#مبین٬ #بفجر٬ #بمپنا٬ #بجهرم و #بگیلان نمادهای مورد توجه گروه اند.#بزاگرس پر عرضه داد و ستد می شود.#ونیرو و #دماوند مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0