همفکران
1399/09/30
10:13
#نبض_بازار 📌نماد #کبافق با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد.

#نبض_بازار


📌نماد #کبافق با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.انتهای خبر

0
0