نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/01/08
10:38
#شپترو وارد محدوده مهم ۶۱۹ الی ۶۶۷ شده یکم دقت کنید احتمال اصلاح موقت هست

#شپترو وارد محدوده مهم ۶۱۹ الی ۶۶۷ شده یکم دقت کنید احتمال اصلاح موقت هست


انتهای خبر

0
0