آواتحلیل
1399/08/18
11:27
#فایرا #بورس_کالا 200 تن بیلت آلومینیومی با قیمت 58644 تومان عرضه و 20 تن آن با همان قیمت معامله شد.
#فایرا
#بورس_کالا
۲۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۸۶۴۴ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

انتهای خبر

0
0