کارگزاری آبان
1400/09/09
10:01
📈شیمیایی ها با گرایش منفی افت قیمت را تجربه می کنند.#شفن، #پترول، #نوری، #پارس، #شلرد ،#شگویا، #آریا، #فارس، #تاپیکو و #شپلی با گرایش منفی، متعادل ...

📈شیمیایی ها با گرایش منفی افت قیمت را تجربه می کنند.#شفن، #پترول، #نوری، #پارس، #شلرد ،#شگویا، #آریا، #فارس، #تاپیکو و #شپلی با گرایش منفی، متعادل اند. در این میان #شاراک، #جم_پیلن، #زاگرس، #شصدف و #شکلر مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#شتوکا، #شکام و #شرنگی نماد های پر تقاضای گروه است.


انتهای خبر

0
0