همفکران
1399/10/29
09:28
#کدال #شفاف_سازی #رنیک 📌پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ چهارصد و سی و شش میلیارد ریال

#کدال


#شفاف_سازی


#رنیک📌پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ چهارصد و سی و شش میلیارد ریالانتهای خبر

0
0