کانال کدال
1400/03/20
12:18
‍ ‍ 📊 نماد: کپشير 📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 🏭 شرکت: پشم شيشه ايران ✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12...

📊 نماد: کپشیر📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی🏭 شرکت: پشم شیشه ایران✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به دوره ۱۲ ماهه سال ۹۸🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است. این نسبت از ۲۳.۵٪ به ۲۲٪ کاهش پیدا کرده است.


پ.ن: در نمودار ارائه شده روند ۵ دوره این نسبت بررسی شده است🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است. این نسبت از ۱۹٪ به ۲۰٪ افزایش پیدا کرده است.


پ.ن: بر روی نمودار روند ۵ دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.🔹 جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت ۲ راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است این نسبت ۷۳.۲٪ به ۵۰٪ کاهش پیدا کرده است.


پ.ن: بر روی نمودار روند ۵ دوره اخیر این نسبت بررسی شده است🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از ۰.۱۲ به ۰.۲۰ افزایش پیدا کرده است.


پ.ن: بر روی نمودار روند ۵ دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کپشیر #صورت_مالی_۱۲ماهه


#گزارش_تفسیری ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎:

انتهای خبر

0
0