ایبنا
1399/12/06
16:01
📌گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز 🔸بانک مرکزی با تزریق ۳۳.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۵ روزه با حداقل نرخ ۱...

📌گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز🔸بانک مرکزی با تزریق ۳۳.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۵ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۲۲۴۰۵/انتهای خبر

0
0