محمود رحمانی
1399/10/07
10:07
#لپارس صبح صف خرید الان #شستا خرید حالش خوب شده لپارس مثبت ۲ و ۲درصد زیر پایانی طبیعتا باید خرید بشه و بره دوباره به سمت صف خرید

#لپارس صبح صف خرید الان #شستا خرید حالش خوب شده لپارس مثبت ۲و ۲درصد زیر پایانی


طبیعتا باید خرید بشه و بره دوباره به سمت صف خرید

انتهای خبر

0
0