کارگزاری آبان
1400/03/02
07:45
افزایش نرخ‌های فروش برای سیمانی‌ها/فرمول جدید محاسبه قیمت برای سیمان‌ پاکتی اعلام شد.

افزایش نرخ‌های فروش برای سیمانی‌ها/فرمول جدید محاسبه قیمت برای سیمان پاکتی اعلام شد.
انتهای خبر

0
0