کدال۳۶۰
1401/06/02
16:53
#آتیه ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/05/27 ساعت 17:00...

#آتیه


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۰۳۸,۲۲۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۰۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۷۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۱۳,۷۲۸ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۵۵:۱۳ (۹۲۶۰۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0